Osmanlı döneminde kahvehanede sergilenen bir meddah gösterisi.

Kaynak: Thomas Allom, Constantinople and Scenery of the seven Churches of Asia Minor, 1839

“Kahvehaneler, söylentinin ve değişik fikirlerin, itaatsizliğin ve umumi hoşnutsuzluğun dile getirildiği başlıca sosyal merkezlerdi. Örneğin; ekmek kıtlığı dönemlerinde Kalenderi dervişleri “yerel kahvehaneye gidip halkı toplamış ve kıyamet gününün geldiğini belirtmişti.”

-Karen Barkey-